Zettersprijskamp

Ma 08/01    Ma 15/01      Ma 29/01

Ma 12/02    Ma 26/02    

Ma 04/03    Ma 18/03

Ma 01/04    Ma 15/04

Ma 06/05    Ma 20/05

Ma 03/06    Ma 17/06  

Data seizoen 2023-2024:

Algemene info:

- Start inschrijvingen vanaf 18u

- Start zettersprijskamp om 19u stipt!

- Inschrijvingsgeld is € 3,50

- Inschrijvingsgeld is prijzengeld

- We spelen 6 bomen

- Per tafel 1 winnaar


1) Er wordt afgeheft om te weten wie moet beginnen te geven . Diegene die hoogste kaart
gedraaid heeft start met delen .De kaarten worden geschud, dan wordt er gedeeld met
de klok mee. Er wordt 4 – 4 gedeeld . Een complete wedstrijd gaat tot minimum 42
punten.
2) De speler links van de gever zegt als eerste wat hij wil doen . Minimum inzet is 5 , anders
moet hij passen. Hij kan verder kiezen tussen 5 ,6,7,8, klak af (alles halen zonder partner).
Als iedereen gezegd heeft, dan zegt diegene die het hoogste ingezet heeft wat troef is.
De eerste speler na de gever speelt uit, behalve bij klak af (dan mag men zelf uit)
3) Bij rond passen geeft de volgende speler.
4) Er moet gevolgd worden , er mag gekocht worden .
5) Zwijgen achter de kaarten( Bv krijg niets , ik heb troel, mijne maat moet maar zetten , zet
maar anders zijn ze uit enz)
6) Als men het gezette slagen haalt, krijgt men dit aantal punten. Haalt men meer slagen ?
dan krijgt men enkel de ingezette slagen. Als men de ingezette slagen niet haalt , dan
wordt dit aantal afgetrokken van het eigen puntentotaal en bijgeteld bij het saldo van de
tegenpartij.
7) Als men een rondje gespeeld heeft, worden de kaarten bij elkaar genomen door de
speler die de voorhand had. Hij mag de kaarten niet schudden, de deler van de vorige gift
moet snijden en de kaarten weer gedeeld. Bij het snijden moet men 2 hoopjes leggen,
geen 3 of meerdere . De hoopjes moeten minstens uit 4 kaarten bestaan.
8) Als de boom uit is , de uitslag binnen brengen aan de inschrijvingstafel , controleer of de
nummers kloppen ,noteer ook de tafelnummer en hoeveelste boom dit is (Bv Tafel 5
ronde 3)
9) Er worden zes bomen gespeeld.
10) Na elke boom moet men van plaats veranderen. Dit wordt bepaald door trekking van de
tafelnummers ( bv 1 moet tegen 1A of rode 1 moet tegen blauwe 1).
11) Klak af gewonnen =9 punten bij, klak af verloren -9 punten en 9 punten bij voor de
tegenpartij.
12) Overpunten tellen mee in de wedstrijduitslag.
13) – punten worden genoteerd als 0 punten.
14) Indien er mensen achter de rug van de spelers meekijken, is het ten strengste verboden
als toeschouwers zich te mengen in de gesprekken of kritiek te geven over het geleverde
spel. Zelfs wanneer er onregelmatigheden hebben voorgedaan mag de toeschouwer
niets zeggen, dit moet door de spelers aan de speeltafel zelf waargenomen worden.
15) Indien men geen toeschouwers achter de kaarten wil , moet dit gerespecteerd worden.
16) Er moeten 3 slagen gespeeld worden vooraleer de kaarten op tafel gelegd mogen
worden .
17) Een speler die de kaarten op tafel legt omdat hij zeker van winst is, zal het spel alsnog
verliezen wanneer blijkt dat de winst betwistbaar is. Wij geven de voorkeur om het spel
uit te spelen tot de laatste slag.
18) Elke speler wordt geacht zijn kaarten af te schermen zodat niemand kan zien wat hij in
zijn handen heeft.

19) Bij het delen zo laag mogelijk houden, om eventuele inkijk te vermijden
20) Wanneer een kaart gespeeld is, plakt de tafel! Met andere woorden de kaart mag niet
terug genomen worden, tenzij de speler zich vergist heeft door foutief niet te volgen. Dit
mag enkel in dezelfde slag en enkel door zijn eigen inzicht ( niet door andere) . Wanneer
dit opgemerkt wordt in verdere slagen, geldt de regel aan/uit.
21) Te vroeg uitkomen kan leiden tot opnieuw geven. BV men zit op de tweede hand en
speelt een aas of onderjok uit, zodat de kaarten verraden zijn. Hier kan In onderling
overleg beslist worden om opnieuw te geven ( het gezond verstand laten spreken).
22) Bij eventuele vragen of onregelmatigheden wordt er een bestuurslid bij geroepen, deze
zullen u te woord staan en eventueel achter de kaarten blijven staan om te kijken of alles
goed verloopt. Natuurlijk hopen wij dat dit nooit het geval zal zijn
23) Agressief- en ongepast gedrag worden niet getolereerd ! HET BLIJFT EEN SPEL !!!!
24) De verliezers betalen de winnaars een consumptie , en drinken ook mee !
25) Consumptie prijs is , de waarde van een gewone frisdrank , pils of koffie. Meerprijs van
een drank wordt bijgelegd door de verbruiker.


Reglement: